Tuyển nhân viên bán hàng

02/02/2021 03:42 - Bán thời gian - Hồ Chí Minh

Tuyển nhân viên bán hàng, thời vụ: Thứ 7, Chủ Nhật

Phù hợp cho sinh viên làm thêm và trải nghiệm công việc bán hàng. Sẽ được huấn luyện và hướng dẫn chi tiết. Cơ hội tốt để có thu nhập tốt và rèn luyện kỹ năng bán hàng, kỹ năng kinh doanh.

  • Lưu lại
  • Chia sẻ
  • Báo cáo