Tuyển nhân viên văn phòng

29/01/2021 04:01 - Toàn thời gian - Hồ Chí Minh

Tuyển nhân viên văn phòng biết Excel, Word, giao tiếp tốt.
Yêu cầu: Nam 22-25, tốt nghiệp cấp 3.
Ở thành phố Hồ Chí Minh

  • Lưu lại
  • Chia sẻ
  • Báo cáo