Công việc

LinkTek
Tuyển dụng nhân viên xử lý số hóa dữ liệu - Có chính sách hỗ trợ cho sinh viên
Hồ Chí Minh Theo hợp đồng Từ 6.000.000 VNĐ - Đến 50.000.000 VNĐ / Theo giờ
Nhu cầu đẩy mạnh tiến trình số hóa dữ liệu. Công ty LinkTek Việt Nam cần tuyển nhân viên xử lý số hóa dữ liệu
eHoaDon Online
Mời gọi hợp tác phát triển hệ thống đại lý triển khai giải pháp hóa đơn điện tử eHoaDon Online
Hồ Chí Minh Theo hợp đồng 10.000.000 VNĐ / Theo tháng
Mời gọi hợp tác phát triển hệ thống đại lý triển khai giải pháp hóa đơn điện tử eHoaDon Online

Bạn tìm việc làm?

Chọn công việc cụ thể và dễ dàng nộp đơn dự tuyển cho các công việc đó một cách dễ dàng bằng cách Tạo Bộ Hồ Sơ Dự Tuyển trực tuyển ngay lập tức hoặc Tải Hồ Sơ Dự Tuyển sẵn có của bạn lên!