IT Phần mềm

Tuyển dụng nhân viên chăm sóc khách hàng
Tuyển dụng nhân viên chăm sóc khách hàng
Hồ Chí Minh Toàn thời gian Từ 5.000.000 VNĐ - Đến 100.000.000 VNĐ / Theo tháng
Nhằm mở rộng kinh doanh và mở rộng bộ phận dịch vụ khách hàng. Công t cổ phần Bee tuyển dụng nhân viên chăm sóc khách hàng tại khu vực TP.HCM

Bạn tìm việc làm?

Chọn công việc cụ thể và dễ dàng nộp đơn dự tuyển cho các công việc đó một cách dễ dàng bằng cách Tạo Bộ Hồ Sơ Dự Tuyển trực tuyển ngay lập tức hoặc Tải Hồ Sơ Dự Tuyển sẵn có của bạn lên!