đăng ký tài khoản

Khi đăng ký là Tài Khoản Doanh Nghiệp bạn cần cung cấp đầy đủ và chính xác Thông Tin Doanh Nghiệp. Chức năng đầy đủ dành cho loại Tài Khoản Doanh Nghiệp sẽ được kích hoạt sau khi Thông Tin Doanh Nghiệp được xác thực

Đăng tin rao vặt MIỄN PHÍ

Đăng những tin rao của bạn lên Yeah hoàn toàn Miễn Phí.

Dễ dàng quản lý và theo dõi tin đăng

Các tin đăng được tổ chức khoa học và trực quan, giúp bạn dễ dàng quản lý, theo dõi tình hình tương tác với các tin đăng này.

Dễ dàng lập danh sách các mục tin rao mà bạn ưa thích

Với số lượng tin rao vô cùng lớn và đa dạng được hiện diện, Yeah giúp bạn dễ dàng lưu lại các tin rao mà bạn quan tâm để từ đó có thể xem lại bất kỳ lúc nào khi cần.