Phiên dịch

Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn
Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn
Hồ Chí Minh Toàn thời gian 20.000.000 VNĐ / Theo tháng
Cần tuyển gấp phiên dịch viên Tiếng Hàn - Làm việc tại TP.HCM

Bạn tìm việc làm?

Chọn công việc cụ thể và dễ dàng nộp đơn dự tuyển cho các công việc đó một cách dễ dàng bằng cách Tạo Bộ Hồ Sơ Dự Tuyển trực tuyển ngay lập tức hoặc Tải Hồ Sơ Dự Tuyển sẵn có của bạn lên!