Kế toán - Tài chính

Công ty Cổ Phần Công Nghệ BEE
Tuyển nhân viên kế toán - Được đào tạo và dẫn dắt
Hồ Chí Minh Toàn thời gian 7.000.000 VNĐ / Theo tháng
Tuyển nhân viên kế toán. Có 5 suất ưu tiên sinh viên mới ra trường. Sẽ được đào tạo và dẫn dắt từng bước cho đến khi rành việc.

Bạn tìm việc làm?

Chọn công việc cụ thể và dễ dàng nộp đơn dự tuyển cho các công việc đó một cách dễ dàng bằng cách Tạo Bộ Hồ Sơ Dự Tuyển trực tuyển ngay lập tức hoặc Tải Hồ Sơ Dự Tuyển sẵn có của bạn lên!